SHRI DADU LEELA " RAMA NAMA PARIKRAMA" SHODH SANSTHAN

 

 


Shri Daduvani Mandir (Narayana, Rajasthan, Dist. Jaipur)


Dadujayanti - Vikram Samvat 2059 (March 2003)

Garb Griha

Shobha Yatra of "Vaniji"
Vikram Samvat 2059 (March 2003)

Shobha Yatra (Dadu Jayanti)
Vikram Samvat 2059 (March 2003)

Gopaldasji Maharaj (Peethacharya)

Back


 

2003 Shri Dadu Leela "Rama Nama Parikrama" Shodh Sansthan