SHRI DADU LEELA " RAMA NAMA PARIKRAMA" SHODH SANSTHAN

 

 


Shri Daduvani Mandir (Bhairana)


Garb Griha

Dadu Jayanti (Dadupalka)
Vikram Samvat 2059 (March 2003)

Mahant Ramvallabhdasji Maharaj performing Aarti

Back


 

2003 Shri Dadu Leela "Rama Nama Parikrama" Shodh Sansthan